Směšovací ventil

Směšovač vody pro precizní regulaci a jednoduché až složitější vytápěcí a chladící systémy. Praktické montážní vychytávky a spolehlivý provoz. To vše se zárukou 36 měsíců.

Snadná montáž

Směšovací ventil Afriso zajistí snadnou a rychloumontáž bez použití nářadí.

Díky systému ProClick je montáž elektrického servopohonu ARM ProClick na rotační směšovací ventil ARV ProClick zjednodušena na dva kroky:

  1. Odstranit kolečko z ventilu ARV ProClick.
  2. Zasunout motor (až „zacvakne“) na ventil.

A je hotovo! To vše bez použití dalších nástrojů. Jak jednoduché!

Ovládací kolečko a modrý omezovací kroužek jsou na ventilu zacvaknuty. Pod knoflíkem je našroubovaný adaptér pro servopohony se systémem ProClick. Pohon se instaluje nasunutím na ventil do polohy, která nám vyhovuje. Pro vysunutí servopohonu z ventilu stačí stisknout a podržet tlačítko, které uvolňuje zajišťovací mechanismus.

Směšovač vody Afriso

Instalaci našeho směšovače vody zvládne každý. Je navržen tak, abyste si s ním poradili i bez větších technických znalostí nebo zkušeností. Směšovač vody byl vyvinut pro precizní regulaci, díky které si budete pouze užívat bezchybnou funkčnost bez starostí. Vyznačuje se praktickými montážními vychytávkami a spolehlivým provozem. Je vhodný pro jednoduché až složitější vytápěcí i chladicí systémy. Na vše vám dáme záruku 36 měsíců.

V naší nabídce najdete také trojcestný směšovací ventil, směšovací ventil ke kotli nebo směšovací ventil se servopohonem.

Směšovač vody a jeho výhody

Směšovací ventily nabízí řadu výhod.

  • Komfortní ovládací kolečko
  • Osmihranný tvar připojení ventilu
  • Velký ukazatel polohy směšování
  • Oboustranná stupnice
  • Vylepšený vnitřní design
  • Kompaktní rozměry

Poradíme s výběrem i montáží

Stále váháte, zda je pro vás směšovací ventil Afriso vhodnou volbou? Naši klienti se na nás obrací dnes a denně s nejrůznějšími technickými dotazy ohledně technických parametrů ventilu a volby správného modelu pro konkrétní projekty. Kontaktujte nás a zeptejte se i vy na vše, co vás zajímá.

VIDEOanimace

Pohodlná montáž a regulace

Výhody směšovacích ventilů ARV ProClick

KOMFORTNÍ OVLÁDACÍ KOLEČKO

Velký knoflík s jasným indikátorem polohy umožňuje snadno a přesně ovládat směšovací ventil v manuálním režimu.

OSMIHRANNÝ TVAR PŘIPOJENÍ VENTILU

Směšovací ventily je snadné namontovat pomocí klíče díky osmihrannému tvaru konstrukce.

VELKÝ UKAZATEL POLOHY SMĚŠOVÁNÍ

Ukazatel na knoflíku označuje polohu směšovacícho elementu uvnitř ventilu. To usnadňuje nastavení a řízení chodu ventilu.

OBOUSTRANNÁ STUPNICE

Stupnice je potištěna na obou stranách. Na jedné od 0 do 10, na druhé „od 10 do 0“. Což umožňuje instalaci ventilu v různých polohách.

VYLEPŠENÝ VNITŘNÍ DESIGN

Vyplepšená vnitřní konstrukce přináší nižší netěsnost ventilu. To napomáhá preciznější regulaci.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

Díky kompaktním rozměrům ventilu ARV je vyžadován menší instalační prostor.

Výhody servopohonů ARM ProClick

KOMFORTNÍ OVLÁDACÍ KOLEČKO

Velký knoflík s indikátorem nastavení umožňuje snadné a přesné ovládání pohonu v manuálním režimu.

LED DIODY

Pohon signalizuje směr otáčení pomocí LED, což umožňuje rychlou diagnostiku jeho provozu i v tmavých místnostech.

TLAČÍTKO PROVOZNÍHO REŽIMU

Tlačítko umožňuje snadno změnit provozní režim pohonu z automatického na manuální.

KABEL S ODNÍMATELNOU ZÁSTRČKOU

Ovládací kabel je připojen ke krytu pohonu zástrčkou. To usnadňuje instalaci servopohonu případně výměnu kabelu.

OBOUSTRANNÁ STUPNICE

Stupnice je vytištěna na obou stranách. Na jedné od 0 do 10, na druhé „od 10 do 0“. Což umožňuje instalaci ventilu v různých polohách.

SYSTÉM PROCLICK

Instalace SERVOPOHONU na nový ventil ARV ProClick probíhá ve dvou krocích, bez použití nástrojů a dalších spojovacích prvků.

FAQ

Nejčastější otázky ke směšovacím ventilům ARV ProClick

Skrytý

fghfgdhfdhfgdhfgd

Jaký je rozdíl mezi třícestným a čtyřcestným ventilem?

Třícestné ventily směšují vodu s vysokou teplotou a vodu o teplotě nižší. Tím je možné získat požadovanou teplotu.

 

Čtyřcestné ventily mají funkci dvojitého směšování. Ve výsledku získáme dva proudy vody smíšené– napájení topného systému a vodu vracející se do kotle. To má za následek zvýšení teploty vody vracející se do kotle, což vede ke zvýšení jeho životnosti.

Záleží na poloze třícestného směšovacího ventilu?

Třícestný směšovací ventil lze namontovat v jakékoli poloze. Před zahájením instalace je však nutné správně nastavit směšovací prvek. Pokud je ke směšovacímu ventilu připojen servopohon nedoporučuje se montáž pohonem dolů.

Kde by mělo být instalováno oběhové čerpadlo?

Čerpadlo se vždy umisťuje za výstup z ventilu odkud je čerpána smíšená voda. Jakékoli jiné umístění čerpadla může mít za následek nesprávnou funkci ventilu!

Lze ARV ventil použít v instalacích s chladící vodou?

ANO – třícestné směšovací ventily ARV jsou určeny pro systémy ohřevu a chlazení vody a také do instalací s teplou užitkovou vodou. Ventily ARV mohou pracovat s médiem s tlakem až 10 barů a teplotou 5-110 °C. Tímto médiem může být voda nebo směs vody a glykolu s koncentrací glykolu nepřesahující 50 %.

Ventily ARV jsou směšovací ventily, znamená to, že nemohou pracovat v rozdělovacím nebo přepínacím režimu?

Směšovací ventily ARV lze kromě jejich primárního použití (směšování) také využít k rozdělování nebo jako přepínací ventily. Při použití pro přepínání je nutné počítat s vnitřním únikem až 1,5 % průtoku při Δp = 50 kPa.

Nejčastější otázky k servopohonům ARM ProClick

Skrytý

fghfgdhfdhfgdhfgd

Je servopohon ARM ProClick vybaven koncovými spínači?

Ano. Každý elektrický pohon ARM ProClick je vybaven koncovými spínači. Jejich úkolem je odpojit napětí v krajních polohách akčního členu – směšovací ventil je plně otevřený nebo plně uzavřený.

Jaký je rozdíl mezi 2bodovým, 3bodovým a proporcionálním ovládáním?

Dvoubodové ovládání má dva pracovní body. Pohon je připojen třemi vodiči (neutrálním a dvěma proudovými). Napětí je neustále přivedeno na jeden z proudových vodičů. V tomto okamžiku se pohon otočí na jednu ze stran (v závislosti na nastavení propojky). Pokud je napětí přivedeno také na druhý vodič, ventil se začne otáčet opačným směrem. Pohon nelze zastavit v mezilehlém stavu – otáčí se, dokud nedosáhne jednoho z krajních stavů, a je vypnut koncovým spínačem.

Tyto akční členy jsou namontovány na ventilech, které pracují ve spínací funkci, např. Mezi dvěma spotřebiči tepla.

Tříbodové ovládání má 3 pracovní body: otočit ventil doleva, otočit ventil doprava, zastavit ventil. Obdobně jako u dvoubodového je připojen třemi vodiči (neutrálním a dvěma proudovými), ale je zde možnost, že napětí není připojeno ani k jednomu z proudových vodičů, tím je pohon zastaven. K zastavení může dojít v jakémkoliv bodě.

Tyto pohony se používají ve směšovacích systémech, např. horká voda z kotle a studená voda vracející se ze zařízení.

Proporcionální řízení také plynule řídí otáčení ventilu. Díky své konstrukci je ovládání velmi přesné. Proporcionální pohon musí spolupracovat s proporcionálním regulátorem. Z pohonu vedou 4 vodiče – dva pro napájení („+“ a „-“) a dva pro správné připojení k regulátoru („Y“ a „U“). Řídicí jednotka odesílá krátké pulsy a po každém z nich zkoumá dopad na instalaci. Pokud je nutné provést další úpravu nastavení jsou odeslány další pulsy. Tyto impulsy mohou být v jednom z následujících rozsahů: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA.

Tyto akční členy se používají ve směšovacích systémech, kde je velmi důležité stabilizovat teplotu smíšeného média, např. v chladících a klimatizačních systémech, méně často v topných systémech.

Mohou akční členy ARM ProClick pracovat s úhlem otáčení větším než 90°?

Pohony ARM ProClick od společnosti AFRISO umožňují kvůli namontovaným koncovým spínačům, aby pohon pracoval pouze v úhlu natočení 90°.

Jsou pohony ARM kompatibilní se směšovacími ventily jiných výrobců?

Pohony ARM ProClick jako součást standardní dodávky jsou vybaveny montážními prvky pro ventily ARV ProClick.

 

Kromě toho je možné dokoupit adaptéry pro většinu typů ventilů, včetně:

ARV AFRISO starší generace, ESBE (typ VRG), Danfoss (typ HRB), ESBE (typ MG, G, F), Seltron, Somatherm, Hora, WIP, PAW, LK, BARBERI, BRV, IMIT, IVAR, HOVAL, OLYMP

 

Jaký je provoz servopohonu v automatickém a manuálním režimu?

V automatickém provozním režimu nastavuje pohon ventil do polohy nastavené připojeným regulátorem. Pohon není autonomní zařízení, které automaticky reguluje činnost ventilu. Aktuátor je výkonným prvkem, který přijímá signály od regulátoru, kterým může být složitější regulátor kotle, automatika vzduchotechnické jednotky nebo např. regulátor Afriso AWC.

V manuálním provozním režimu pohon nebude otáčet ventilem kvůli signálům přijatým od regulátoru. V tomto režimu je jeho pohon odpojen. Odpojení pohonu od směšovacího prvku ventilu umožňuje ruční otáčení ventilu pomocí kolečka na pohonu. Tento režim se používá v nouzových situacích nebo k diagnostice činnosti samotného ventilu.

Dokumentace

Chcete zaslat brožuru o ventilu ARV ProClick a o servopohonu ARM ProClick?
Zanechte prosím váš email.

Máte nějaký dotaz? Napište nám!

Nová pole

Výrobce

AFRISO spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny AFRISO, která na evropském trhu působí již více než 150 let. AFRISO založil Adalbert Fritz v roce 1869 v Durynsku. Název společnosti je zkratkou firmy Adalbert FRItz & SOhn.

Dnes je skupina AFRISO, kterou stále vlastní rodina Fritzů a je spravována její čtvrtou generací, výrobcem bezpečnostních a regulační armatur, jakožto i signalizačních a měřicích zařízení.

V České republice se produkty AFRISO začaly objevovat bezprostředně po roce 1993. Dynamický nárůst prodeje znamenal, že v roce 1995 byla v Praze založena společnost AFRISO spol. s r.o. Tato distribuuje produkty pro český a slovenský trh.

Kontakt

E-mail

info@afriso.cz

Telefon

Fakturačí údaje

AFRISO spol. s r.o. | Komerční 520, 251 01 Nupaky | +420 272 953 636 | info@afriso.cz | IČO: 63994062 | DIČ: CZ63994062 | Bankovní spojení Raiffeisenbank: 1181093/5500