Rotační směšovací ventil ARV ProClick a servopohony ARM ProClick

Směšovač vody pro precizní regulaci a jednoduché až složitější vytápěcí a chladící systémy. Praktické montážní vychytávky a spolehlivý provoz. To vše se zárukou 36 měsíců.

Rotační směšovací ventil ARV ProClick a servopohony ARM ProClick

Směšovač vody pro precizní regulaci a jednoduché až složitější vytápěcí a chladící systémy. Praktické montážní vychytávky a spolehlivý provoz. To vše se zárukou 36 měsíců.

Inovativní systém ProClick

Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí.

Díky systému ProClick je montáž elektrického servopohonu ARM ProClick na rotační směšovací ventil ARV ProClick zjednodušena na dva kroky:

  1. Odstranit kolečko z ventilu ARV ProClick.
  2. Zasunout motor (až „zacvakne“) na ventil.

A je hotovo! To vše bez použití dalších nástrojů. Jak jednoduché!

Ovládací kolečko a modrý omezovací kroužek jsou na ventilu zacvaknuty. Pod knoflíkem je našroubovaný adaptér pro servopohony se systémem ProClick. Pohon se instaluje nasunutím na ventil do polohy, která nám vyhovuje. Pro vysunutí servopohonu z ventilu stačí stisknout a podržet tlačítko, které uvolňuje zajišťovací mechanismus.

VIDEOanimace

Pohodlná montáž a regulace

Výhody směšovacích ventilů ARV ProClick

KOMFORTNÍ OVLÁDACÍ KOLEČKO

Velký knoflík s jasným indikátorem polohy umožňuje snadno a přesně ovládat směšovací ventil v manuálním režimu.

OSMIHRANNÝ TVAR PŘIPOJENÍ VENTILU

Směšovací ventily je snadné namontovat pomocí klíče díky osmihrannému tvaru konstrukce.

VELKÝ UKAZATEL POLOHY SMĚŠOVÁNÍ

Ukazatel na knoflíku označuje polohu směšovacícho elementu uvnitř ventilu. To usnadňuje nastavení a řízení chodu ventilu.

OBOUSTRANNÁ STUPNICE

Stupnice je potištěna na obou stranách. Na jedné od 0 do 10, na druhé „od 10 do 0“. Což umožňuje instalaci ventilu v různých polohách.

VYLEPŠENÝ VNITŘNÍ DESIGN

Vyplepšená vnitřní konstrukce přináší nižší netěsnost ventilu. To napomáhá preciznější regulaci.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

Díky kompaktním rozměrům ventilu ARV je vyžadován menší instalační prostor.

Výhody servopohonů ARM ProClick

KOMFORTNÍ OVLÁDACÍ KOLEČKO

Velký knoflík s indikátorem nastavení umožňuje snadné a přesné ovládání pohonu v manuálním režimu.

LED DIODY

Pohon signalizuje směr otáčení pomocí LED, což umožňuje rychlou diagnostiku jeho provozu i v tmavých místnostech.

TLAČÍTKO PROVOZNÍHO REŽIMU

Tlačítko umožňuje snadno změnit provozní režim pohonu z automatického na manuální.

KABEL S ODNÍMATELNOU ZÁSTRČKOU

Ovládací kabel je připojen ke krytu pohonu zástrčkou. To usnadňuje instalaci servopohonu případně výměnu kabelu.

OBOUSTRANNÁ STUPNICE

Stupnice je vytištěna na obou stranách. Na jedné od 0 do 10, na druhé „od 10 do 0“. Což umožňuje instalaci ventilu v různých polohách.

SYSTÉM PROCLICK

Instalace SERVOPOHONU na nový ventil ARV ProClick probíhá ve dvou krocích, bez použití nástrojů a dalších spojovacích prvků.

FAQ

Nejčastější otázky ke směšovacím ventilům ARV ProClick

Skrytý

fghfgdhfdhfgdhfgd

Jaký je rozdíl mezi třícestným a čtyřcestným ventilem?

Třícestné ventily směšují vodu s vysokou teplotou a vodu o teplotě nižší. Tím je možné získat požadovanou teplotu.

 

Čtyřcestné ventily mají funkci dvojitého směšování. Ve výsledku získáme dva proudy vody smíšené– napájení topného systému a vodu vracející se do kotle. To má za následek zvýšení teploty vody vracející se do kotle, což vede ke zvýšení jeho životnosti.

Záleží na poloze třícestného směšovacího ventilu?

Třícestný směšovací ventil lze namontovat v jakékoli poloze. Před zahájením instalace je však nutné správně nastavit směšovací prvek. Pokud je ke směšovacímu ventilu připojen servopohon nedoporučuje se montáž pohonem dolů.

Kde by mělo být instalováno oběhové čerpadlo?

Čerpadlo se vždy umisťuje za výstup z ventilu odkud je čerpána smíšená voda. Jakékoli jiné umístění čerpadla může mít za následek nesprávnou funkci ventilu!

Lze ARV ventil použít v instalacích s chladící vodou?

ANO – třícestné směšovací ventily ARV jsou určeny pro systémy ohřevu a chlazení vody a také do instalací s teplou užitkovou vodou. Ventily ARV mohou pracovat s médiem s tlakem až 10 barů a teplotou 5-110 °C. Tímto médiem může být voda nebo směs vody a glykolu s koncentrací glykolu nepřesahující 50 %.

Ventily ARV jsou směšovací ventily, znamená to, že nemohou pracovat v rozdělovacím nebo přepínacím režimu?

Směšovací ventily ARV lze kromě jejich primárního použití (směšování) také využít k rozdělování nebo jako přepínací ventily. Při použití pro přepínání je nutné počítat s vnitřním únikem až 1,5 % průtoku při Δp = 50 kPa.

Nejčastější otázky k servopohonům ARM ProClick

Skrytý

fghfgdhfdhfgdhfgd

Je servopohon ARM ProClick vybaven koncovými spínači?

Ano. Každý elektrický pohon ARM ProClick je vybaven koncovými spínači. Jejich úkolem je odpojit napětí v krajních polohách akčního členu – směšovací ventil je plně otevřený nebo plně uzavřený.

Jaký je rozdíl mezi 2bodovým, 3bodovým a proporcionálním ovládáním?

Dvoubodové ovládání má dva pracovní body. Pohon je připojen třemi vodiči (neutrálním a dvěma proudovými). Napětí je neustále přivedeno na jeden z proudových vodičů. V tomto okamžiku se pohon otočí na jednu ze stran (v závislosti na nastavení propojky). Pokud je napětí přivedeno také na druhý vodič, ventil se začne otáčet opačným směrem. Pohon nelze zastavit v mezilehlém stavu – otáčí se, dokud nedosáhne jednoho z krajních stavů, a je vypnut koncovým spínačem.

Tyto akční členy jsou namontovány na ventilech, které pracují ve spínací funkci, např. Mezi dvěma spotřebiči tepla.

Tříbodové ovládání má 3 pracovní body: otočit ventil doleva, otočit ventil doprava, zastavit ventil. Obdobně jako u dvoubodového je připojen třemi vodiči (neutrálním a dvěma proudovými), ale je zde možnost, že napětí není připojeno ani k jednomu z proudových vodičů, tím je pohon zastaven. K zastavení může dojít v jakémkoliv bodě.

Tyto pohony se používají ve směšovacích systémech, např. horká voda z kotle a studená voda vracející se ze zařízení.

Proporcionální řízení také plynule řídí otáčení ventilu. Díky své konstrukci je ovládání velmi přesné. Proporcionální pohon musí spolupracovat s proporcionálním regulátorem. Z pohonu vedou 4 vodiče – dva pro napájení („+“ a „-“) a dva pro správné připojení k regulátoru („Y“ a „U“). Řídicí jednotka odesílá krátké pulsy a po každém z nich zkoumá dopad na instalaci. Pokud je nutné provést další úpravu nastavení jsou odeslány další pulsy. Tyto impulsy mohou být v jednom z následujících rozsahů: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA.

Tyto akční členy se používají ve směšovacích systémech, kde je velmi důležité stabilizovat teplotu smíšeného média, např. v chladících a klimatizačních systémech, méně často v topných systémech.

Mohou akční členy ARM ProClick pracovat s úhlem otáčení větším než 90°?

Pohony ARM ProClick od společnosti AFRISO umožňují kvůli namontovaným koncovým spínačům, aby pohon pracoval pouze v úhlu natočení 90°.

Jsou pohony ARM kompatibilní se směšovacími ventily jiných výrobců?

Pohony ARM ProClick jako součást standardní dodávky jsou vybaveny montážními prvky pro ventily ARV ProClick.

 

Kromě toho je možné dokoupit adaptéry pro většinu typů ventilů, včetně:

ARV AFRISO starší generace, ESBE (typ VRG), Danfoss (typ HRB), ESBE (typ MG, G, F), Seltron, Somatherm, Hora, WIP, PAW, LK, BARBERI, BRV, IMIT, IVAR, HOVAL, OLYMP

 

Jaký je provoz servopohonu v automatickém a manuálním režimu?

V automatickém provozním režimu nastavuje pohon ventil do polohy nastavené připojeným regulátorem. Pohon není autonomní zařízení, které automaticky reguluje činnost ventilu. Aktuátor je výkonným prvkem, který přijímá signály od regulátoru, kterým může být složitější regulátor kotle, automatika vzduchotechnické jednotky nebo např. regulátor Afriso AWC.

V manuálním provozním režimu pohon nebude otáčet ventilem kvůli signálům přijatým od regulátoru. V tomto režimu je jeho pohon odpojen. Odpojení pohonu od směšovacího prvku ventilu umožňuje ruční otáčení ventilu pomocí kolečka na pohonu. Tento režim se používá v nouzových situacích nebo k diagnostice činnosti samotného ventilu.

Dokumentace

Chcete zaslat brožuru o ventilu ARV ProClick a o servopohonu ARM ProClick?
Zanechte prosím váš email.

Máte nějaký dotaz? Napište nám!

Nová pole

Výrobce

AFRISO spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny AFRISO, která na evropském trhu působí již více než 150 let. AFRISO založil Adalbert Fritz v roce 1869 v Durynsku. Název společnosti je zkratkou firmy Adalbert FRItz & SOhn.

Dnes je skupina AFRISO, kterou stále vlastní rodina Fritzů a je spravována její čtvrtou generací, výrobcem bezpečnostních a regulační armatur, jakožto i signalizačních a měřicích zařízení.

V České republice se produkty AFRISO začaly objevovat bezprostředně po roce 1993. Dynamický nárůst prodeje znamenal, že v roce 1995 byla v Praze založena společnost AFRISO spol. s r.o. Tato distribuuje produkty pro český a slovenský trh.

Karlovarský kraj

LIKOST s r.o. Sokolov

Stará Ovčárna 2174,
356 01 Sokolov
www: www.likost.cz

Ptáček Sokolov

Stará Březovská 2261,
356 01 Sokolov
www: www.ptáček.cz

Ústecký kraj

Saniba s.r.o.

Husitské náměstí 558,
438 01 Žatec

Izomat s.r.o. Louny

Cítolipská 2648,
440 01 Louny

Gienger Bohemia Děčín

Dělnická 208,
405 02 Děčín

DEK Lovosice

Svatopluka Čecha 493/31,
410 02 Lovosice

Richter+ Frenzel Most

Dělnická 16,
434 01 Most

Ptáček Žatec

Bílý vrch 925,
438 01 Žatec
www.ptáček.cz

Ptáček Teplice

Gagarinova 467,
415 01 Teplice
www: www.ptáček.cz

Ptáček Ústí nad Labem
Hostovická 19A,
400 01 Ústí nad Labem
www: www.ptáček.cz
DEK Louny
Na Horizontu 2731,
440 01 Louny

Plzeňský kraj

TRICER – TOP s.r.o.

Rabštejnská 1565/9,
323 00 Plzeň 1

Šabata – Rokycany

Sladovnická 226,
337 01 Rokycany

Heckl Starý Plzenec

Smetanova 195,
332 02 Starý Plzenec

LIKOST s.r.o. Plzeň

Pálenická 2,
323 00 Plzeň

Bravosmat s.r.o.

Hřbitovní 33a,
312 00 Plzeň
Ptáček Tachov

Oldřichovská 1511,
347 01 Tachov
www: www.ptáček.cz

Šabata – Domažlice

Prokopa velikého 570,
344 01 Domažlice

Temacom – Domažlice

Dukelská 96,
334 01 Domažlice
Mawi 3000 Klatovy
Puškinova 135,
339 01 Klatovy

Temacom – Klatovy

Fr. Šumavského 831,
339 01 Klatovy

Richter+ Frenzel Plzeň

Slovanská Alej 1960/24,
326 05 Plzeň
Gienger Bohemia Mariánské Lázně
Nákladní 105,
353 01 Mariánské Lázně

DEK Tachov

Rapotínská 1576,
347 01 Tachov

Šabata – Tachov

Sokolovská 2001,
347 01 Tachov
Gienger Bohemia Tachov
Plánská 2029,
347 01 Tachov

Středočeský kraj

V+H Kolín s.r.o.

Sadová 852,
280 02 Kolín

Lumial, s.r.o.

Kosova Hora 77,
262 91 Kosova Hora
www: www.lumial.cz

Niersberger Instalace, s.r.o.

Tyršova 2075,
256 01 Benešov
www: www.niersberger.cz

AFRISO spol. s r.o.

Komerční 520,
251 01 Nupaky
www: www.afriso.cz

Richter + Frencel Benešov

Křižíkova 2107,
256 01 Benešov

Stavmat Beroun

Plzeňská 528,
267 01 Beroun

Gienger Tábor – Čáslav

Pod Nádražím 1206/4,
286 01 Čáslav

Gienger Tábor – Kolín

Polepská 252,
280 02 Kolín

Maro Kolín

Třídvorská 710,
280 02 Kolín

Instal-Renč s.r.o. Mladá Boleslav

Dukelská 1310,
293 01 Mladá Boleslav

Gienger Bohemia Příbram

V Lukách 334,
261 01 Příbram

Šabata – Příbram

Husova 366,
261 01 Příbram

Vihamij Dobříš

Příbramská 1678,
263 01 Dobříš

Vihamij Slaný

Pražská 1847,
274 01 Slaný

DEK Kladno

Velké Přípotočno 335,
273 01 Velké Přípotočno

Stavmat Rudná

Na Mlynářce 578,
252 19 Rudná

Mawi 3000 Beroun

Pod Hájem 97 – areál Probotrans,
267 01 Beroun

Tonstav s.r.o. Beroun

Plzeňská 440,
266 01 Beroun

Gienger Bohemia Beroun

Plzeňská 305,
266 01 Beroun

DEK Mladá Boleslav

Průmyslová 1267,
293 06 Mladá Boleslav

Ptáček Příbram

Dělostřelecká 333,
261 01 Příbram
www: www.ptáček.cz

Ptáček Rakovnik

Kuštova 2744,
516 01 Rakovník
www: www.ptáček.cz

Ptáček Sedlčany

Kňovická 341,
356 01 Sedlčany
www: www.ptáček.cz

Richter+ Frenzel Mělník

Blatecká 4224,
276 01 Mělník

Heckl Mělník

Nádražní 3731,
276 01 Mělník

DEK Mělník

Nad Oborou,
276 01 Mělník

Ptáček Kralupy nad Vltavou

V Pískovně 2054,
278 01 Kralupy nad Vltavou

Kunst s.r.o.

Trojanova 1848,
274 01 Slaný

Vihamij s.r.o. Centrála Slaný

Pražská 1847,
274 01 Slaný

Ptáček Slaný

Stehlíkova 1233,
274 01 Slaný

Šabata – Kladno

Libušina 248,
272 01 Kladno

Gienger Centron Kladno

Petra Bezruče 1442,
272 01 Kladno

Praha

ETYVA s.r.o.

Hořická 535,
199 00 Praha 18
www: www.etyva.cz

Richter + Frenzel, s.r.o.

U Technoplynu 1572/2,
198 00 Praha 9
www: www.r-f.cz
Gienger Centron Brandýs nad Labem
Strojírenská 1792,
250 01 Brandýs nad Labem

Ptáček Jirny

Brandýská 543,
250 90 Jirny

Ptáček Praha – Ruzyně

Stochovská 80,
161 00 Praha 6

Ptáček Unhošť

Lidická 1010,
273 51 Unhošť
www: www.ptáček.cz

Ptáček Praha – Vysočany

Poděbradská 1016/32,
198 00 Praha
www.ptáček.cz

Ptáček Praha – Jinočany

Okružní 275,
198 00 Jinočany
www.ptáček.cz

Ptáček Praha – Holešovice

Přívozní 1054/2,
252 25 Praha – Holešovice
www: www.ptáček.cz

Ptáček Praha – Čestlice

Obchodní 101,
170 00 Praha – Čestlice
www.ptáček.cz

Ptáček Praha – Bohdalec

U Plynárny 1290/99,
101 00 Praha – Bohdalec
www.ptáček.cz
Gienger Centron Praha-Chabry
Dopraváků 743/3,
184 00 Praha 8

Richter+ Frenzel Modřany

Mezi vodami 33,
143 00 Praha 4

Richter+ Frenzel Ruzyně

Výtvarná 1025/6,
161 00 Praha 6

Gienger Centron Praha-Jinonice

Radlická 220,
155 00 Praha 5

Šabata – Stodůlky

Jeremiášova 947,
155 00 Praha 5

Anis CZ s.r.o. Praha 4

U Staré Pošty 2,
147 00 Praha 4

Maro Praha

Poděbradská 540/ěž,
190 00 Praha 9

Šabata – Háje

Hlavatého 664/13,
149 00 Praha 4

Liberecký kraj

Eneso s.r.o.

Žitavská 56/50,
460 01 Liberec
www: www.eneso.cz

Stavmat Turnov

Přepeřská 1692,
511 01 Turnov

DEK Turnov

Nudnojovická 2114,
511 01 Turnov

Královehradecký kraj

Richter+ Frenzel Hradec Králové

Stavební 1066,
500 03 Hradec Králové

Maro Hradec Králové

Stavební 999,
500 03 Hradec Králové

MATEP s.r.o.

Pražská třída 184,
500 04 Hradec Králové

Ptáček Vrchlabí

Valteřická 1305,
755 01 Vrchlabí
www.ptáček.cz

Ptáček Rychnov nad Kněžnou
Zbuzany 1062,
264 01 Rychnov nad Kněžnou
www.ptáček.cz
Ptáček Trutnov
Horská 74,
674 01 Trutnov – Horní Staré Město
www.ptáček.cz

Pardubický kraj

Vihamij Pardubice

Průmyslová 382,
532 08 Pardubice

Gienger Tábor – Pardubice

S.K. Neumana 2953,
530 02 Pardubice

Richter + Frenzel Pardubice

Fáblovka 408,
533 52 Pardubice

Ptáček Svitavy

Průmyslová 10,
568 11 Svitavy
www: www.ptáček.cz

Ústí nad Orlicí

Na Ostrově 1165,
757 01 Ústí nad Orlicí
www: www.ptáček.cz

Vysočina

VOTOP Jihlava s.r.o.

Znojemská 5056,
586 01 Jihlava
www: www.votop.cz
Ptáček Žďár nad Sázavou
Brněnská 758/26,
591 01 Žďár nad Sázavou 1
www: www.ptáček.cz
Ptáček Třebíč
Cyrilometodějská 43/20,
739 61 Třebíč
www: www.ptáček.cz

Ptáček Velké Meziříčí

K novému nádraží 2260,
542 01 Velké Meziříčí
www: www.ptáček.cz

Jihočeský kraj

Ptáček České Budějovice

Hlinská 2,
370 01 České Budějovice
www: www.ptáček.cz

Ptáček Český Krumlov

Nádražní 3,
381 01 Český Krumlov
www: www.ptáček.cz

Ptáček Strakonice

Katovická 1268,
568 11 Strakonice
www: www.ptáček.cz

Ptáček Tábor

Oldřichovská 1511,
415 01 Tábor
www: www.ptáček.cz

Ptáček Prachatice

Nebahovská 1200,
796 01 Prachatice
www: www.ptáček.cz

Jihomoravský kraj

Kessel Bio s.r.o.

Lahoferova 24,
671 82 Dobšice
www: www.kesselbio.cz

MAR SERVIS PLUS, s.r.o.

Juliánovské nám. 2,
636 00 Brno
www: www.marinfo.cz

Ptáček Znojmo

ul. Družstevní,
438 01 Znojmo
www: www.ptáček.cz

Ptáček Vyškov

Brněnská 39,
760 01 Vyškov
www: www.ptáček.cz

Olomoucký kraj

GASCENTRUM s.r.o.

Újezd 13,
796 01 Prostějov
www: www.gascentrum.cz
Ptáček Prostějov
Brněnská 4498/67,
750 02 Prostějov
www: www.ptáček.cz
Ptáček Přerov
9. května 2853/111,
261 01 Přerov
www: www.ptáček.cz
Ptáček Šternberk

Průmyslová 10,
787 01 Šternberk
www: www.ptáček.cz

Ptáček Šumperk
Jeremenkova 13,
347 01 Šumperk
www: www.ptáček.cz

Zlínský kraj

Ptáček Zlín

Marušky 550,
669 02 Březnice u Zlína
www: www.ptáček.cz

Ptáček Vsetín

Rokytnice 258,
682 01 Vsetín
www: www.ptáček.cz

Ptáček Uherské Hradiště

Průmyslová 1152,
687 24 Uherské Hradiště
www: www.ptáček.cz

Ptáček Uherský Ostroh

Veselská 724,
273 51 Uherský Ostroh
www: www.ptáček.cz

Ptáček Valašské Meziříčí

40. pluku 1379,
594 01 Valašské Meziříčí
www: www.ptáček.cz

Moravskoslezský kraj

SDO Technika s.r.o.

Jaselská 451,
742 42 Šenov
www: www.sdotechnika.cz

YPSILON PLUS s.r.o.

Nové město 252/2,
742 35 Odry
www: www.ypsilonplus.cz

Ptáček Třinec

Oldřichovice 867,
686 01 Třinec
www: www.ptáček.cz

Kontakt

E-mail

info@afriso.cz

Telefon

Fakturačí údaje

AFRISO spol. s r.o. | Komerční 520, 251 01 Nupaky | +420 272 953 636 | info@afriso.cz | IČO: 63994062 | DIČ: CZ63994062 | Bankovní spojení Raiffeisenbank: 1181093/5500